Обавештења

Обавештење о почетку рада на изради Одлуке о изради ПДР за ски – стазу у Риђагама

РЕПУБЛИКА СРБИЈАГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКАБрој:350-6/20- IV -2-0103.02.2020. годинеЧ А Ч А К  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ РАДА НА ИЗРАДИ ПРОПИСА   На основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник [...]

Обавештење о отпочињању рада на припреми нацрта одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Чачка

Чланом 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), прописано је да је надлежни орган [...]