Обавештења

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта на градском гробљу у Чачку

2019-10-17T17:54:34+01:0017, 10, 2019|

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА   на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука [...]

Јавни позив за достављање предлога за доделу Децембарске награде града за 2019. годину

2019-10-17T17:47:47+01:0017, 10, 2019|

 На основу члана 8. Одлуке о наградама и признањима града Чачка ("Сл. лист града Чачка" број 19/2013 и 19/2017), Комисија за обележавање празника и доделу признања Скупштине града Чачка упућује [...]