Претрага
Мени

Додела средстава организацијама и удружењима

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 18. јануара 2024. године, донело је Годишњи план расписивања јавних конкурса за 2024. годину.


Додела средстава удружењима

2024. година

ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА пријављених програма по Јавном конкурсу за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2024. години:

РОК ЗА ПРИГОВОР ИСТИЧЕ 20. МАЈА 2024. ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРИЈАВЕ КОЈЕ СЕ ДОПУЊУЈУ (РОК ЗА ДОПУНУ ЈЕ 25. АПРИЛ 2024. ГОДИНЕ)

ОДЛУКА о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2024. години

УЧЕСНИЦИ КОНКУРСА КОЈИ СУ ДОБИЛИ МАЊИ ИЗНОС СРЕДСТАВА ОД ТРАЖЕНОГ, ДУЖНИ СУ ДА ДОСТАВЕ НОВУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ ТРОШКОВА У СКЛАДУ СА ДОДЕЉЕНИМ СРЕДСТВИМА, У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ НА САЈТУ ГРАДА ЧАЧКА. УКОЛИКО ТО НЕ УЧИНЕ, СМАТРАЋЕ СЕ ДА СУ ОДУСТАЛИ ОД СРЕДСТАВА КОЈА СУ ИМ ДОДЕЉЕНА.

Из области заштите животне средине упутитити Градској управи за урбанизам на мејл: natasa.ilic@cacak.org.rs

Из области друштвене бриге о деци и младима упутити Градској управи за локални економски развој на мејл: zm30071964@gmail.com

Из области Осталих Градској управи за финансије на мејл: vesna.prokovic@cacak.org.rs

ИЗВЕШТАЈ о реализовању програма за 2024. годину


Додела средстава у области спорта

2024. година


Додела средстава за јавно информисање од локалног значаја

2024. година

Obrazac_2...obrazac


Додела средстава у области културе

2024. година

Одлука о расподели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2024. години.

Учесници конкурса који су добили мањи износ од траженог дужни су да доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима, у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке о расподели средстава.

Нову спецификацију трошкова доставити Градској управи за друштвене делатности, преко Писарнице Градске управе или на мејл: sonja.nikolic@cacak.org.rs

ИЗВЕШТАЈ о реализовању програма за 2024. годину


Додела средстава црквама и верским заједницама

Образац Извештаја о реализовању програма у 2024. години

info@cacak.rs
starmenuchevron-down