Претрага
Мени

Радна тела већа

Жалбена комисија

Председник: 

Биљана Ђуровић, дипломирани правник 

Чланови: 

 • Милка Вучковић, дипломирани правник 
 • Наташа Поповић, дипломирани правник

Савет за безбедност саобраћаја

Председник:

Александар Петронијевић, дипломирани инжењер саобраћаја

Чланови:

 • Драган Филиповић, дипл. инж. индустријскох менаџмента, члан Градског већа задужен за област урбанизма, саобраћаја и грађевинарства
 • Родољуб Скерлић, мастер инжењер саобраћаја
 • Марко Гавриловић, дипломирани инжењер саобраћаја
 • Жарко Новаковић, дипломирани инжењер саобраћаја
 • Филип Кузмановић, дипломирани инжењер саобраћаја
 • Драгана Лучић, дипломирани економиста
 • Марина Бисенић, инжењер менаџмента
 • Радосав Бошковић, начелник Одељења Саобраћајне полиције у ПУ Чачак

Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима

Председник: 

Александар Максимовић, дипл. инжењер агрономије 

Чланови: 

 • Данијела Радојевић, дипломирани економиста, 
 • Биљана Рајичић, диоломирани професор српског језика и књижевности 
 • Драган Обрадовић, пензионер 
 • Василије Пауновић, дипломирани политиколог

Комисија за спорт

Председник:

Мирослав Петковић, дипломирани правник

Чланови:

 • Владе Ђукановић, машински техничар за компјутерско конструисање
 • Владимир Словић, струковни инжењер
 • Ивана Вукајловић, мастер професор спорта и физичког васпитања
 • Немања Трнавац, дипломирани професор физичке културе
 • Владимир Гојгић, дипломирани правник
 • Милош Стеванић, мастер економиста

Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама

Председник:

Милош Стеванић, мастер економиста

Чланови:

 • Никола Наумовић, дипломирани менаџер
 • Дејан Рашић, дипломирани инжењер архитектуре
 • Милош Бијелић, дипломирани инжењер грађевине
 • Ивана Васојевић дипломирани инжењер архитектуре

Комисија за пословни простор

Председник: 

Љиљана Станишић, дипломирани правник 

Чланови: 

 • Драгомир Шипетић, дипломирани економиста 
 • Весна Дмитрић, дипломирани правник

Преговарачки тим за учешће у преговарању за закључивање колективних уговора за јавна предузећа и јавне службе

Руководилац: 

Небојша Бежанић, дипломирани правник 

Чланови: 

 • Владан Милић, доктор ветеринарске медицине 
 • Драгомир Шипетић, дипломирани економиста

Комисија за пословни простор који користе месне заједнице

info@cacak.rs
starmenuchevron-down