Претрага
Мени

Градска управа за урбанизам

Начелник управе

Вера Јаковљевић

дипломирани грађевински инжењер
Контакт
032/309-129
Адреса е-поште
trezorcacak@yahoo.com

У Управи за урбанизам се обављају послови који се односе на:

  • просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, стамбене и комуналне делатности, животну средину, имовинско - правне послове (експропријације, самовласна заузећа, враћање утрина и пашњака селима, утврђивање права коришћења и успостављања ранијег режима својине неизграђеног осталог грађевинског земљишта ранијег сопственика)
  • послове који се односе на располагање, коришћење и давање у закуп непокретности, чији је власник, односно корисник Град
  • вођење јединствене евиденције о имовини чији је корисник Град и месне заједнице
  • вођење евиденције о становима који су дати у закуп и слично, као и друге послове из ових области.

Одсек за урбанизам, саобраћај и животну средину

Контакт: 032/309-127

Одсек за обједињену процедуру (озакоњење)

Контакт: 032/309-129

Одсек за имовинско-правне послове

Контакт: 032/309-071

info@cacak.rs
starmenuchevron-down