Претрага
Мени

Јавна предузећа

КОНТАКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК

ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК

Директор: Милан Бојовић, дипл. економиста

Адреса: Цара Лазара 51    

Телефон: 032/303-200     

Мејл: kontakt@jpgradaccacak.co.rs

Посетите сајт: www.jpgradaccacak.co.rs


ЈКП "КОМУНАЛАЦ" ЧАЧАК     

Директор: Мирјана Ђоковић, мастер менаџер

Адреса: Николе Тесле 42

Телефон: 032/5578-202  

Мејл: direkcija@komunalac.co.rs

Посетите сајт: www.komunalac.co.rs


ЈКП "ВОДОВОД“ ЧАЧАК

Директор: Зоран Пантовић, дипл. грађ. инж.

Адреса: Краља Петра И       

Телефон: 032/303-600    

Мејл: vodovod@vodovodca.rs

Посетите сајт: www.vodovodca.rs


ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК

Директор: Данко Ћаловић, дипл. правник

Адреса: Скадарска 1        

Телефон:032/322-618

Mejl: danko.calovic@jkpcacak.co.rs

Посетите сајт: www.jkpcacak.rs


ЈКП "МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ

Директор: Срђан Бошковић, дипл. инж. информатике

Адреса: Мрчајевци 

Телефон:032/800-196

Мејл: moravac.jkp@mts.rs

Посетите сајт: www.jkpmoravac.rs


ЈКП "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" ЧАЧАК

Директор: Дејан Ћосић, дипл. инж. пејзажне архитектуре

Адреса: Симе Сараге 71  

Телефон:032/5373-760   

Мејл: infocentar@gradskozelenilocacak.rs

Посетите сајт: www.zelenilocack.rs


ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС“

Директор: Зоран Благојевић, дипл. инж. електротехнике

Адреса: Николе Тесле bb

Телефон:032/5376-870

Мејл: parkingserviscacak@mts.rs

Посетите сајт: www.parkingcacak.co.rs

info@cacak.rs
starmenuchevron-down