Претрага
Мени

Јавне установе

КОНТАКТИ ЈАВНИХ УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК

Директор: Матија Братуљевић, мастер менаџер

Адреса: Градски бедем 2

Телефон:032/322-719

Мејл: scmladost032@gmail.com

Посетите сајт: www.scmladost.rs


ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЧАЧАК

Директор: Бранимирка Радосавчевић, дипл. социолог  

Адреса: Кнеза Милоша 1

Телефон:032/341-233

Мејл: office@csrcacak.rs

Посетите сајт: www.csrcacak.rs/


ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“

Директор: Ана Јаковљевић, дипл. дефектолог

Адреса: Нушићева bb

Телефон:032/331-944

Mejl: zracakca@mts.rs

Посетите сајт: zracakcacak.rs


ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА

Директор: Бранкица Јелић, дипл. правник

Адреса: Жупана Страцимира 2

Телефон:032/343-027    

Мајл: gsa.cacak@cacak.org.rs 

Посетите сајт: www.gsaca.rs


"ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА"          

Директор: Војин Јаковљевић, дипл. менаџер

Адреса: Трг устанка

Телефон:032/343-360     

Мејл: info@turizamcacak.rs

Посетите сајт: www.turizamcacak.rs


ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК

Директор: Тања Аћимовић, професор разредне наставе

Адреса: Цара Душана bb

Телефон: 032/320-100

Мејл: cacakrc@gmail.com

Посетите сајт: www.csu-cacak.co.rs


ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ЧАЧКУ

Директор: Снежана Кујунџић, професор разредне наставе

Адреса:Жупана Страцимира 9

Телефон:032/322-650

Мејл: skolaodrasli@gmail.com

Посетите сајт: www.osobrazovanjeodraslih.edu.rs

info@cacak.rs
starmenuchevron-down