Претрага
Мени

Информатори о раду органа града Чачка

Седиште органа Града: улица Жупана Страцимира број 2, 32102 Чачак

Матични број:

  • Скупштине, Градоначелника, Градског већа и Градских управа: 07183046

ПИБ

  • Скупштине, Градоначелника, Градског већа и Градских управа: 101296508

Адреса за пријем поднесака:

Улица Жупана Страцимира бр. 2 (заједничка писарница за све органе града Чачка)


Информатор о раду Градске управе за финансије


Информатор о раду Градске управе за локалну пореску администрацију


Информатор о раду Градске управе за урбанизам


Информатор о раду Градске управе за друштвене делатности


Информатор о раду Градске управе за инспекцијски надзор


Информатор о раду Градске управе за опште и заједничке послове налази се на порталу Јединствени информациони систем информатора о раду на линку


Информатор о раду Службе за буџетску инспекцију


Информатор о раду Службе за интерну ревизију


Информатор о раду Градске управе за локални економски развој налази се на порталу Јединствени информациони систем Информатора о раду на линку


Информатор о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа налази се на порталу Јединствени информациони систем Информатора о раду на линку


Информатор о раду Скупштине града Чачка налази се на порталу Јединствени информациони систем Информатора о раду на линку


Информатор о раду Градоначелника града Чачка налази се на порталу Јединствени информациони систем Информатора о раду на линку


Информатор о раду Градског већа града Чачка налази се на порталу Јединствени информациони систем Информатора о раду на линку


info@cacak.rs
starmenuchevron-down