Градска управа за инспекцијски надзор - инспекција за заштиту животне средине покренула је поступак инспекцијског надзора  над применом мера заштите ваздуха од аерозагађења код надзираног субјекта  BAVARIA TEAM  ДОО Чачак у ул. Моравска бр.11, Чачак. Надзираном субјекту је наређено да, преко овлашћеног правног лица, изврши  мерење емисије загађујућих материја на емитеру котла на угаљ и дрва у Моравска бр.11, у Чачку и Извештај о резултатима мерења емисије достави инспекцији за заштиту животне средине.

У зависности од резултата мерења емисије, инспекција за заштиту животне средине ће наставити даљи поступак.

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

ГРАДА ЧАЧКА