Функцију заменика градоначелника Чачка обавља Милица Дачић. 

 

Биографија 

Рођена је 11.новембра 1988. године у Чачку.
Завршила је основну школу у Мрчајевцима и Гимназију у Чачку.
Правни факултет Универзитета у Крагујевцу завршила је 2012. године са просечном оценом 9,42.
Два месеца волонтирала је у адвокатској канцеларији. У октобру месецу 2012. године ступила је у радни однос на одређено време као сарадник у настави на предметима Римско право и Велики правни системи на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу, на ком је остала до октобра месеца 2014. године.
Од марта 2015. године па до данас ради као јавнобележнички приправник у канцеларији Јавног бележника у Чачку.
Стипендиста је Фонда за младе таленте Републике Србије – Доситеја и стипендиста града Чачка. Током студија била је учесник радионица, такмичења у говорништву, учесник међународне конференције – 1700 година од доношења Миланског едикта (са објавлјеним научним радом у Зборнику поводом исте конференције).
Уписала је докторске студије на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу.
Објавила је две збирке песама. Поезија јој превођена на шведски језик. Члан је Удружења књижевника Србије и члан Правног савета истог удружења. Од средње школе учествује у организацији међународних „Мрчајевачких песничких сусрета“.
Говори енглески језик.
Била је одборник у Скупштини града Чачка од јула 2016. године (члан Савета за младе, члан Савета за Статут, друге прописе и организацију, Комисије за доделу средстава удружењима и Радног тима за оснивање слободне зоне града Чачка).