Након два организована састанка у Градској управи града Чачка, са мештанима месних заједница Љубићка Балуга и Катрга, којима се експроприше земљиште за изградњу Моравског коридора и свих пратећих садржаја (регулације новог корита реке Западне Мораве, изворишта и одлагалишта материјала), јуче смо у Београду организовали састанак са инвеститором, предузећем „Коридори Србије“.

Циљ састанка је био да се размотре захтеви грађана који су власници пољопривредног земљишта које је предмет експропријације на траси „Сектор 3 – Прељина – Адрани“, тј. у месним заједницама Прељина, Коњевићи, Љубићка Балуга, Станчићи, Мојсиње, Доња Горевница, Мрчајевци и Катрга.

 

Састанком је председавао директор предузећа „Коридори Србије“ господин Александар Антић, који је у више наврата приликом посета селима на десној обали Западне Мораве (Заблаће, Кукићи, Балуга Трнавска, Вапа, Мршинци и Горичани) доказао да разуме потребе грађана Чачка и исказао спремност за проналажење адекватних решења у интересу грађана, али и у циљу несметане динамике планираних радова на реализацији једног од најзначајнијих инфраструктурних пројеката у Републици Србији – Моравског коридора.

Пре свега, важно је истаћи да су градоначелник Чачка и његови сарадници у свакодневном контакту са председницима Савета месних заједница и одборницима Скупштине града са овог подручја, као легитимним представницима грађана који живе и раде на овом подручју. Током радова на изградњи деонице ауто-пута Прељина – Паковраће, небројено пута смо доказали да смо увек уз наше суграђане и да смо највећи број изазова са којима смо се суочили током извођења радова, успешно решили, што потврђује чињеница да на деоници од Прељине до Паковраћа нема грађана који су остали незадовољни.

Решавање проблема са којим су суочени мештани Паковраћа је у току и свакодневно се тиме бавимо. За све нас које су грађани изабрали да водимо овај град, ово је јако значајна тема и не смемо дозволити да се њоме баве нестручни, политички острашћени и самозвани представници грађана, који свакодневно износе нетачне, половичне и злонамерне тврдње.

Пре свега, не врши се никакво „срамно одузимање земље“, већ се врши прибављање земљишта уз накнаду према Закону о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реализације пројекта изградње инфраструктурног коридора ауто – пута Е-761, деоница „Појате – Прељина“. Траса ауто – пута са припадајућим објектима, који су у непосредној вези са изградњом ауто – пута предвиђена је Просторним планом подручја посебне намене овог инфраструктурног коридора.

Овај План послужио је као оквир за израду одговарајуће техничке и пројектне документације којом се одређују тачне локације и био је предмет јавног увида. Саме локације за изворишта материјала или одлагање вишка земљаног материјала, одређују се на основу геотехничких испитивања и међународних прописа који уређују заштиту животне средине и биодиверзитета.

Код оваквог стања није могуће да било који појединац одређује појединачне локације, с обзиром на то да се исте утврђују на нивоу потреба целог инфраструктурног коридора. Поред наведених ограничења, представници Коридора Србије, извођача радова и Града Чачка су у сталном контакту. Када је у питању тврдња да се земљиште „узима по мизерној цени“, чињеница је да се поступци накнаде воде на начин прописан Законом о експропијацији у управном и ванпарничном судском поступку и сигурни смо да ће власници, по њиховом окончању, бити задовољни постигнутом накнадом.

Захтеви да се грађанима вредности земљишта исплаћују по „будућој вредности земљишта“, у најмању руку су неозбиљни, а свакако правним процедурама нису предвиђени.

Веома смо задовољни резултатима састанка са директором Александром Антићем и његовим сарадницима, уверени да ће и грађани Чачка препознати уложени напор да се изнађе решење прихватљиво за све стране које учествују у овом, за све нас, веома значајном пројекту. На састанку је закључено следеће:

  • Укидају се сва планирана одлагалишта материјала у укупној површини од 121 хектар (Број 23 Горичани, 23-1 Катрга, 24 Мршинци, 24-1 Мршинци, 25 Мрчајевци, 26 Кукићи, 27 Мојсиње, 27-1 Станчићи, 28 Балуга Љубићка, 28-1 Мојсиње-Балуга Љубићка, 29 Прељина и 42 Љубићка Балуга). Ова одлагалишта ће бити дислоцирана у простор између регулисаног корита Западне Мораве и ауто – пута, а пре свега у неприступачан и девастиран појас између старог и новог корита Мораве. На новим локацијама земљиште је значајно лошијег квалитета, а укупна површина новопланираних одлагалишта материјала износиће 84 хектара. На овај начин биће сачувано 37 хектара плодних ораница на територији нашег града дуж Моравског коридора;

 

  • Сва пројектована изворишта материјала, која су неопходна за изградњу насипа ауто-пута, биће појединачно анализирана на основу изјава грађана о сагласности са поступком експропријације. На планираним извориштима материјала, где грађани буду у великом проценту указали да нису сагласни са експропријацијом, тражиће се адекватно алтернативно решење и то ће бити тема наредног састанка са представницима предузећа „Коридори Србије“.

Изградња Моравског коридора у дужини од 112 километара, на којој тренутно ради око 2.400 људи, а који ће спојити центар Србије, Расински, Рашки и Моравички округ, пола милиона људи и преко 20.000 малих и средњих предузећа, у великој мери ће позитивно утицати и на конкурентност пољопривредних произвођача са овог подручја. Уз планирано проширење аеродрома „Морава“ и изградњу карго центра, као и изградњу саобраћајнице „Мрчајевци – Крагујевац“, пољопривредни произвођачи са овог подручја имају пуно разлога да наставе са развојем својих пољопривредних газдинстава уз подршку Града Чачка, а никако да наседну на политичке флоскуле „Не дамо ђедовину“, јер држава Србија ауто – путеве гради у интересу свих наших суграђана, а пре свега због будућности наше деце. Мудри би рекли: „Ми ову земљу нисмо наследили од својих предака, него позајмили од својих потомака“.