Градска управа за локални економски развој града Чачка објављује Захтев ЈКП „Чачак“ Чачак за додавање сагласности на одлуку Надзорног одбора предузећа број 5784/2 од 04.10.2019. године о цени очитавања и расподели испоручене топлотне енергије почев од 15.10.2019 . године најмање 15 дана од доношења одлуке у складу са чланом 28. Закона о комуналним делатности (сл.гласник рс.бр 88/2011,104/2016 и 95/2018).

Преузмите Захтев.