Градско веће града Чачка, на седници одржаној 31. јула 2021. године донело је Одлуку о увођењу мере рестрикције потрошње воде.
Одлука ступа на снагу и примењује се од дана доношења.