Основном одлуком о буџету Града Чачка за 2021. годину предвиђен је износ од 4.795.000.000 динара. Скупштина Града је током јучерашњег заседања усвојила одлуку о ребалансу буџета, којим су средства увећана за 158 милиона динара. Ребаланс је урађен искључиво због важних инвестиција које се очекују у Чачку, значајних средстава које је обезбедила Влада Републике Србије, као и Град Чачак из осталих извора.

Буџет Града је одлично планиран, приходи су повећани, трошкови рационализовани, а сарадња са Владом Србије изузетна. Градска каса ће у 2022. години располагати са више од пет милијарди динара. Подсећања ради, буџет Града Чачка је 2016. године износио 3.632.000.000, тако да се за пет година бележи повећање од 1,4 милијарде динара.

Приходи буџета су све већи, а превасходно од пореза на зараде, који представља најзначајнији извор средстава. Новац од пореза на зараде је за текућу годину пројектован на 1,7 милијарди динара, али је значајно већи од планираног по показатељима у првих пет месеци, па су индикатори да ће бити већи од две милијарде динара, на шта су свакако утицали порасти зарада и броја запослених.