1. Упутство за припрему буџета града Чачка за 2020. годину  Преузмите
2. Упутство за припрему одлуке о буџету за 2020. годину од стране Министарства финансија  Преузмите
3. Упутство за припрему програмског буџета  Преузмите
4. Униформни програми и програмске активности ЈЛС  Преузмите
5. Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора  Преузмите
6. Табеле за израду предлога финансијских планова за ….год.  Преузмите
7. ПЛ-1 ПЛ-2-2019  Преузмите
8. Преглед броја запослених и средстава за плате за 2020 годину  Преузмите
9. Списак лица и износ  Преузмите
10. Образац ЈС  Преузмите
11. Обрасци за припрему програмског буџета – Табела 4  Преузмите
12. Образац КФ – Захтев за финансирање новог капиталног пројекта  Преузмите
13. Образац КР – Захтев за финансирање КП чија је реализација у току  Преузмите