Просветна инспекција Градске управа за инспекцијски надзор града Чачка на основу Закона о основама система образовања и васпитања „Службени гласник Републике Србије“ бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019″ сачинила је Упутство за оснивање предшколске установе.

Uputstvo_Predskolska_ustanova