1. Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu 2023-2025

[doc id=15380]


[doc id=15378]


[doc id=15382]


[doc id=15384]


[doc id=15386]


[doc id=15388]


[doc id=15389]


10. Uniformni programi i programske aktivnosti
11. uputstvo za lokal 2023
12. Rodno_odgovorno_budzetiranje