3. децембар међународни Дан особа са инвалидитетом, наш град обележио је у својој Установи Зрачак која пружа подршку суграђанима са инвалидитетом кроз више видова финасијских улагања како у стручном сегменту тако и инфраструктурном, набавком асистивних технологија уз помоћ којих корисници стичу нова знања и вештине на њима адекватно прилагођен начин.

У последњих годину дана Град Чачак и Влада Републике Србије уложиле су из својих буџета у Установу Зрачак новац за фискултурну салу, специјализивано возило, лифт, адаптацију отвореног терена и изградњу теретане на отвореном прилагођену особама са инвалидитетом и редовној популацији, затим летовање у одмаралишту Улцињ и бесплатан боравак у Установи свим корисницима. Такође, уз консултације са родитељима и старатељима корисника на више локација у граду отклоњене су архитектонске баријере.