Милун Тодоровић

Обилазак радова на изградњи булевара који се чекао 40 година

Заједно са пројектантом и извођачем радова обишли смо радове на изградњи будућег Булевара, чија изградња се чекала 40 година. Вредност целокупног пројекта са свим радовима износи 2 милиона евра, који заједнички финансирају Град Чачак и Влада Републике Србије са по 50%.

Само за експропријацију непокретности за потребе изградње Булевара уложено је око 700 хиљада евра, а на инфраструктурном опремању и постављању недостајућих инсталација учествује велики број јавних предузећа како градских тако и републичких.

Према изјави извођача и одговорних лица радови на изградњи ове саобраћајнице напредују предвиђеном динамиком. Очекујемо да Чачани средином септембра добију леп, широк и осветљен Булевар са потпуно новом подземном и надземном инсталацијом. 


Отварањем Булевара смањиће се саобраћајне гужве у центру града, олакшати саобраћајни приступ теретним возилима који гравитирају ка привредним и трговинским локацијама у том делу града и формирати једносмерни п
рстена око центра.

Додељене одлуке о спровођењу програма стручне праксе

Град Чачак је у току 2019. године за реализацију мера активне политике запошљавања издвојио 40 милиона динара и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања још додатних 6,5 милиона динара. Потписани су уговори са 52 послодавца за програм стручне праксе у износу од 12 милиона динара.

Стручну праксу ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита започеће 53 млада лица у приватним или јавним предуећима и установама у граду Чачку.