Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Градска управа за инспекцијски надзор града Чачка Број: 111-27/2019-IV-6 01.08.2019. године, Ч а ч а к             На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне [...]