Захтев ЈКП „Чачак“ Чачак за додавање сагласности на одлуку Надзорног одбора предузећа

Градска управа за локални економски развој града Чачка објављује Захтев ЈКП „Чачак“ Чачак за додавање сагласности на одлуку Надзорног одбора предузећа број 5784/2 од 04.10.2019. године о цени очитавања и [...]