Инспекција почиње контролу радног времена и буке у угоститељским објектима

Одлуком о радном времену угоститељских објеката ("Сл. лист града Чачка", 17/2013) прописано је радно време угоститељских објеката на територији града Чачка у времену од 06:00 до 24:00 часа, с тим [...]