Јавни позив за достављање предлога за доделу Децембарске награде града за 2019. годину

 На основу члана 8. Одлуке о наградама и признањима града Чачка ("Сл. лист града Чачка" број 19/2013 и 19/2017), Комисија за обележавање празника и доделу признања Скупштине града Чачка упућује [...]