УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ БУЏЕТА ЗА 2022.ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2023 И 2024.ГОДИНУ

У складу са одредбама Закона о буџетском систему објављујемо Упутство за израду Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину и пратећу документацију [...]