Скупштина града Чачка, на седници одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је Статут града Чачка (Службени лист града Чачка" број 6/19)

Statut_grada_Cacka_729