Градски штаб за ванредне ситуације града Чачка  формирао је
ШТАБ ВОЛОНТЕРСКЕ ПОМОЋИ 65+ у оквиру кога је 11 ЦЕНТАРА преко којих ће најстарији суграђани једним позивом моћи да контактирају  волонтере који ће им купити неопходну храну и лекове.
Град Чачак ово ради за своје најстарије суграђане и осим новца којим ћете платити за оно што вам је купљено, не плаћате услугу доношења хране и лекова. Сви волонтери града Чачка биће јасно обележени картицом која је оверена печатом и потписана како би се избегле било какве злоупотребе и преваре. Овим волонтерским центрима су обухваћене све месне заједнице на територији града.
Центри ће примати позиве сваког дана у времену од  07-17 часова почев од 21.марта 2020. године:
1.   ЦЕНТАР АТЕНИЦА за територије: МЗ Трнава, МЗ Кулиновци, МЗ Атеница, МЗ Свети Сава
Бројеви за позиве: 032368-351, 0631781676, 032368-324
2.   ЦЕНТАР ЉУБИЋ КЕЈ за територије: МЗ Љубић, МЗ Сајмиште, МЗ Лугови, МЗ Танаско Рајић, МЗ Трбушани
Број за позиве: 0631781684
3.   ЦЕНТАР ПАРК за територије: МЗ Парк, МЗ Лозница
Бројеви за позиве: 032334802, 0642888835, 066475422
4.   ЦЕНТАР КОШУТЊАК за територије: МЗ Кошутњак, МЗ Бељина, МЗ Јездина, МЗ    Придворица, МЗ Парменац, МЗ Риђаге, МЗ Паковраће, МЗ Међувршје, МЗ Овчар Бања
Бројеви за позиве: 0325563010, 0631781653
5.   ЦЕНТАР СТАРИ ГРАД за територије: МЗ Стари Град, МЗ Палилула
Бројеви за позиве: 032309-111, 0800112032
6.   ЦЕНТАР АЛВАЏИНИЦА за територије: МЗ Алваџиница, МЗ 3. децембар, МЗ Кључ
Број за позиве: 0631781651
7.   ЦЕНТАР ПРИЈЕВОР за територије: МЗ Пријевор, МЗ Миоковци, МЗ Г.Горевница, МЗ Врнчани, МЗ Јанчићи, МЗ Рошци, МЗ Видова
Бројеви за позиве: 032883310, 0631781691
8.   ЦЕНТАР ПРЕЉИНА за територије: МЗ Прељина, МЗ Коњевићи, МЗ Балуга Љ., МЗ Прислоница, МЗ Ракова, МЗ Соколићи, МЗ Вранићи, МЗ Милићевци, МЗ Г.и Д. Трепча, МЗ Станчићи
Број за позиве: 0631781669
9.   ЦЕНТАР МРЧАЈЕВЦИ за територије: МЗ Мрчајевци, МЗ Д. Горевница, МЗ Остра, МЗ Мојсиње, МЗ Катрга,  МЗ Бечањ, МЗ Бресница, МЗ Вујетинци
Бројеви за позиве: 032800161, 0631781670, 032800167
10.   ЦЕНТАР ЗАБЛАЋЕ за територије: МЗ Заблаће, МЗ Вапа, МЗ Балуга Т., МЗ Виљуша, МЗ Бањица, МЗ Јежевица
Бројеви за позиве: 0325813350, 0631781680
11.   ЦЕНТАР СЛАТИНА за територије: МЗ Слатина, МЗ Горичани, МЗ Качулице ,МЗ Мршинци, МЗ Премећа, МЗ Петница,МЗ Брезовица,МЗ Рајац, МЗ Кукићи,Липница, МЗ Жаочани
Број за позиве: 0631781647