Обједињени Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у кабинету Градоначелника, градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву (усвојен 5. јуна 2017. године). Преузмите
Табела-запослени Преузмите
Правилник о изменама Правилника (усвојен 24. августа 2017. године). Преузмите
Правилник о изменама и допунама Правилника (усвојен 24. новембра 2017. године). Преузмите
Правилник о изменама и допунама Правилника (усвојен 31. маја 2018. године). Преузмите
Правилник о изменама Правилника (усвојен 27. јула 2018. године). Преузмите
Правилник о изменама Правилника (усвојен 31. августа 2018. године) Преузмите
Правилник о изменама Правилника (усвојен 20. децембра 2018. године) Преузмите
Правилник о изменама Правилника (усвојен 18. фебруара 2019. године) Преузмите
Правилник о изменама Правилника (усвојен 9. априла 2019. године) Преузмите