Претрага
Мени

Тридесет друга седница Скупштине града Чачка

На 32. седници Скупштине града Чачка, одржаној 12. марта 2024. године, донето је, размотрено и усвојено:

 • Одлука о поверавању телевизијског преноса седница Скупштине за 2024. годину
 • Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Чачка за 2023. годину
 • Одлука о давању сагласности на План и Програм рада доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2024. годину
 • Одлука о давању сагласности на Програм рада Културног центра Чачак за 2024. годину
 • Одлука о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2024. годину
 • Одлука о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2024. годину
 • Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2024. годину
 • Одлука о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2024. годину
 • Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2024. годину
 • Извештај о раду „Центра за неговање традиције“ Чачак за 2023. годину
 • Одлука о давању сагласности на Програм рада „Центра за неговање традиције“ Чачак за 2024. годину
 • Извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2023. годину
 • Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2024. годину
 • Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за 2023. годину
 • Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2023. годину
 • Годишњи план рада Комуналне милиције града Чачка за 2024. годину
 • Решење о давању на коришћење породичне стамбене зграде Центру за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак - прихватилиште
 • Оперативни план одбране од поплава за воде ИИ реда на територији града Чачка за 2024. годину
 • План детаљне регулације „Лозница“
 • Одлука о изради Плана генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку
 • Одлука о изради Измена и допуна дела Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку у оквиру урбанистичке зоне 1, за део урбанистичке целине 1.3 (централне функције са становањем)
 • Решење о именовању директора Установе културе “Центар за неговање традиције&рдqуо; Чачак
 • Решење о именовању Управног одбора Установе културе “Центар за неговање традиције&рдqуо; Чачак
 • Решење о именовању Надзорног одбора Установе културе “Центар за неговање традиције&рдqуо; Чачак
 • Решење о престанку функције председника Надзорног одбора ЈКП “Комуналац&рдqуо; Чачак
 • Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈКП “Комуналац&рдqуо; Чачак
 • Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора “Апотекарске установе Чачак&рдqуо; Чачак
 • Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Центра за стручно усавршавање Чачак
 • Решење о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора ОШ “Милица Павловић&рдqуо; Чачак.
info@cacak.rs
starmenuchevron-down