Градоначелник Чачка Милун Тодоровић је данас, заједно са својим сарадницима, одржао састанак са руководством ЈВП „Србијаводе“, како би се разменила мишљења о реализацији неколико капиталних пројеката, које ово јавно предузеће заједно са Градом Чачком, спроводи на нашој територији.

У уводном излагању господин Горан Пузовић, директор ЈВП „Србијаводе“ је рекао да је суштинска ствар сагледати „како можемо једни другима да помогнемо“. У том контексту, један од циљева данашњег састанка, био је да се постигне договор о заједничком управљању браном у Парменцу у наредном периду, како би јој се вратила мултифункционална намена.

Техничком модернизацијом бране, биће очуван њен капацитет за водоснабдевање и коришћење воде за систем за наводњавање, чији се завршетак грађевинских радова очекује за месец и по дана, а након тога, планирана је уградња опреме. ЈВП „Србијаводе“ има намеру да до половине 2023. године уради идејни пројекат појединачних прикључака за појединачне кориснике - пољопривредне произвођаче са којима ће се, у наредном периоду, организовати састанак.

Паралелно са овим пословима, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ је комплетирало техничку документацију за уређење речног корита Западне Мораве узводно од бране у Парменцу. Планирано је да уклањање вишка материјала из речног корита изврши ЈВП „Србијаводе“, а да Град Чачак, депоновани материјал добије за потребе насипања некатегорисаних путева.

Подршка ЈВП „Србијаводе“ није изостала ни у поступку пројектовања црпне станице на Љубић кеју, за коју је урађена пројектно-техничка докуменатција за издавање грађевинске дозволе. У току је техничка контрола пројекта, након чега следи подношење захтева за издавање грађевинске дозволе, а након тога расписивање јавне набавке за избор извођача радова на изградњи црпне станице, за шта је Град Чачак издвојио 89 милиона динара из буџета.

Такође, на састанку је договорено да представници „Србијавода“, Града Чачка и ЈП „Градац“ обиђу све мостове на водотоковима првог реда који су у надлежности ЈВП „Србијаводе“ (Чемерница и Каменица) у циљу израде елабората за уређење речних корита у зони мостова. У плану је такође, да иста екипа, размотроти локације на Чемерници и Каменици, на којима би била могућа изградња бујичних брана, како би се смањио ризик од поплава.

У циљу развоја Овчарско-кабларске клисуре, ЈВП „Србијаводе“ ће формулисати пројектни задатак, како би Град Чачак буџетом за 2023. планирао средства за израду пројектно техничке документације за уређење и регулацију старог корита реке Западне Мораве у Овчар Бањи, у складу са важећим ПГР Овчар Бања.

Директор ЈВП „Србијавода“ Горан Пузовић упознао је градоначелника Тодоровића са динамиком радова на изградњи бране са акумалацијом „Ариље-профил Сврачково“ и чињеницом да је извршено комплетно иновирање пројектно-техничке документације на основу анализе, коју је спровело ЈВП „Србијаводе“.