Градска управа за инспекцијски надзор града Чачка у сарадњи са Полицијском управом у Чачку извршила је контролу радног времена угоститељских објеката на територији града дана 11.07., 12.07. и 13.07.2019. године. У току овог периода контролисано је 17 објеката.

Приликом извршених контрола комуналне инспекције утврђено је да пет објеката не поштује одредбе Одлуке о радном времену угоститељских објеката, па ће сходно томе против власника тих објеката бити поднето шест прекршајних пријава.

Такође ће у поменутим објектима где је дошло до прекорачења радног времена Инспекција за заштиту животне средине предузети све Законом предвиђене мере у циљу заштите животне средине од буке.

Градска управа за инспекцијски надзор града Чачка у наредном периоду наставља контролу придржавања прописаног радног времена угоститељских објеката, као и примену мера заштите од буке и у случају утврђених неправилности ће предузети Законом прописане мере.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА