Женска одборничка мрежа Града Чачка организовала је, 30. јануара 2019. године, трибину „Родна равноправност у Србији“, на којој су учествовале повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић и консултанткиња за род и безбедност у Координационом телу за родну равноправност Владе, мр Светлана Јанковић. Обе учеснице су подржале оснивање мреже и показале спремност за подршку и помоћ у реализацији усвојеног Акционог плана.

Повереница је представила анализу о родној равноправности у јединицама локалне самоуправе и истакла неопходност активног ангажовања жена у политици, које су на локалном нивоу знатно мање заступљене него на републичком, због чега су умрежавање и међусобна подршка од кључног значаја.

„Више жена у политичком животу значи и виши квалитет одлука које се доносе, јер укључује обе перспективе“, сматра Јанковићева, која је на трибини говорила и о улози коју имају медији у сузбијању, али и ширењу стереотипа.

„Жене у јавном животу имају значајну улогу, јер својим представљањем, наступом и сагледавањем ствари обликују јавно мнење. Свака од нас својим јавним наступом може утицати на разбијање предрасуда о улози жена у друштву“, истакла је повереница.

Бивша потпуковница Војске Србије у свом излагању презентовала је други, тренутно актуелни Национални акциони план за примену Резолуције 1325 СБ УН – Жене, мир и безбедност у Републици Србији 2017-2020, али се осврнула и на први који је важио у периоду 2010-2015. „Полазећи од трансформисања концепта безбедности, треба узети у обзир то да смо ми и даље друштво које има постконфликтни контекст у који недвосмислено треба да се укључи и перцепција жена у циљу изградње и одрживости мира“, између осталог је истакла Јанковићева.

Женска одборничка мрежа Града Чачка, која чини четвртину сазива чачанске скупштине, конституисана је почетком јануара и залагаће се, поред осталог, и за решавање проблема насиља над женама, децом, као и за економско оснаживање жена, што је већ актуелизовала у свом Акционом плану.

Учеснице, иначе обе Чачанке, пре трибине обишле су 38. изложбу ликовног стваралаштва аматера Моравичког округа.