Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам организује Рани јавни увид поводом израде Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина.

Преузмите текст огласа
Преузмите документе огласа