Ранг листа са заказаним временима за тестирање:

RangLista

Документација за разговор и тестирање:

Dokumentacija