Правни акти

Правни акти2017-02-27T09:16:58+01:00

Статут града Чачка

Статут града Чачка

Измене и допуне Статута града Чачка I 436

Измене и допуне Статута града Чачка II 474

Измене и допуне Статута града Чачка III 573

Пословник о раду Скупштине града

Пословник о раду Скупштине града Чачка