Градска управа за финансије оглашава позив за прикупљање понуда за депоновање слободних новчаних средстава консолидованог рачуна трезора:

  1. Јавни позив за преузимање конкурсне документације за депоновање слободних новчаних средстава консолидованог рачуна трезора
1 javni poziv za preuzimanje konkursne dokumentacije za deponovanje slobodnih novcanih sredstava KRT 2023

2. Конкурсна документација за достављање понуда за доделу уговора за инвестирање слободних новчаних средстава консолидованог рачуна трезора

2 Кonkursna dokumentacija za 2023