Данас смо потписали веома значајан уговор са ресорним министарством који ће омогућити наставак пројекта санације и рекултивације депоније „Прелићи“. Овај посао започели смо марта месеца ове године и приводимо крају активности у првој зони депоније на површини од шест хектара.

Данашњи уговор од укупних 83.340.420,00 динара, Република Србија издвојила је 66.672.336,00 динара, док је Град Чачак издвојио 16.668.084,00 динара. Овим омогућујемо наставак активности у другој зони.

Санација и реклутивација старе депоније има за циљ да успостави и спроведе целовити систем управљања отпадом у граду Чачку и припадајућем регионалном систему Дубоко испуњавајући обавезе из националне стратегије управљања отпадом.


На крају када завршимо пројекат санације постижемо комплексну заштиту животне средине и простор од дванаест хектара више неће бити сметлиште, већ еколошко и безбедно окружење за околно становништво и све грађане Чачка.