Град Чачак и Општина Ариље, у сарадњи са Удружењем грађана „ПРОДОР“, реализују пројекат: “Порез на имовину - транспарентнији и праведнији“, који финансира Европска комисија кроз програм: „Балкан надгледа јавне финансије“, преко организације FRACTAL .

Циљ пројекта је да се унапреди сарадња локалне самоуправе, приватног сектора и цивилног друштва у циљу подизања нивоа пореске правде, уз већу одговорност и транспарентност у области јавних финансија, као и да се унапреде капацитети организација цивилног друштва за активизам у области јавних финансија, уз посебан акценат на област пореске политике пореза на имовину.

Током реализације пројекта, у сарадњи са представницима цивилног друштва и приватног сектора, анализирано је стање у области пореза на имовину и предложена методологија која, у оквиру важећег законодавног оквира упућује на могућности комбинације елемената на основу којих се утврђује порез на имовину (зонирање, цена м2 и висина пореске стопе) на начин који треба да унапреди пореску правду која је један од кључних сегмената пореске политике.

Град Чачак и Општина Ариље, примениће резултате пројекта у Законом предвиђеној процедури утврђивања елемената за обрачун пореза на имовину за 2020. годину, која ће се спровести до 1. новембра 2019.