Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника за област економског развоја и заштиту животне средине

Биографија: Рођена је 14.08.1966. године у Чачку. По занимању дипломирани економиста - мастер.
Од 1995.-2000. год. била је запослена у „РТВ Галаксија 32“ као новинар информативне редакције, а од 2000.-2004. год. у ИИЈП "Чачански глас" у служби маркетинга, на пословима новинара пропаганде. У Националној служби за запошљавање- филијали Чачак запослена је од 2004.-2012. год. Функцију заменика директора обављала је од 2004.-2008. год., саветника у запошљавању од 2008.-2010. год., а од 2010.-2012. год. радила ја на пословима саветника у џоб клубу.
Од 2012.-2014. год. обављала је функцију помоћника градоначелника града Чачка за област економског развоја и заштите животне средине.
Од 2012.-2016. год. била је члан Локалног савета за запошљавање града Чачка.
Од 2014-2016 била је на сталном раду у Скупштини Србије као народни посланик, а у истом периоду обављала је и функцију координатора зелене парламентарне мреже у Скупштини Србије. На локалним изборима 2012. и 2016. год. два пута је бирана за одборника у Скупштини града Чачка.
Након избора 2016. године, постављена је на функцију помоћника градоначелника за област економског развоја и заштите животне средине, а решењем градоначелника именована је на функцију председника Локалног савета за запошљавање од 17.08.2016 год.
Мајка је двоје деце.

Милош Стеванић, помоћник градоначелника за област месне самоуправе и инфраструктуре

рођен 1989. у Чачку, по занимању мастер економиста. Ожењен је супругом Маријом.

Мирослав Петковић, помоћник градоначелника за област друштвених делатности

Рођен је 12. августа 1968. године у Чачку, где је завршио основну школу и Гимназију и потом на Правном факултету Универзитета у Београду стекао звање дипломираног правника.

Радио је у Окружном суду у Чачку, предузећу „Нискоградња“ и Националној служби за запошљавање.

Дужност народног посланика обављао је у четири мандата и био председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, члан Високог савета судства, заменик председника Одбора за одбрану и унутрашње послове, дугогодишњи члан Законодавног одбора, члан одбора за административна и мандатно – имунитетска питања НСРС и члан Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.

Активно је учествовао у међународним парламентарним активностима као члан парламентарних делегација Народне скупштине Републике Србије.

За одборника у Скупштини града Чачка биран је три пута, а обављао је и дужности заменика градоначелника града Чачка и заменика председника Скупштине града Чачка.

Oтац Вука и Николе.