Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника за област економског развоја и заштиту животне средине

Биографија: Рођена је 14.08.1966. године у Чачку. По занимању дипломирани економиста – мастер.
Од 1995.-2000. год. била је запослена у „РТВ Галаксија 32“ као новинар информативне редакције, а од 2000.-2004. год. у ИИЈП „Чачански глас“ у служби маркетинга, на пословима новинара пропаганде. У Националној служби за запошљавање- филијали Чачак запослена је од 2004.-2012. год. Функцију заменика директора обављала је од 2004.-2008. год., саветника у запошљавању од 2008.-2010. год., а од 2010.-2012. год. радила ја на пословима саветника у џоб клубу.
Од 2012.-2014. год. обављала је функцију помоћника градоначелника града Чачка за област економског развоја и заштите животне средине.
Од 2012.-2016. год. била је члан Локалног савета за запошљавање града Чачка.
Од 2014-2016 била је на сталном раду у Скупштини Србије као народни посланик, а у истом периоду обављала је и функцију координатора зелене парламентарне мреже у Скупштини Србије. На локалним изборима 2012. и 2016. год. два пута је бирана за одборника у Скупштини града Чачка.
Након избора 2016. године, постављена је на функцију помоћника градоначелника за област економског развоја и заштите животне средине, а решењем градоначелника именована је на функцију председника Локалног савета за запошљавање од 17.08.2016 год.
Мајка је двоје деце.

Милан Бојовић, помоћник градоначелника за област месне самоуправе и инфраструктуре

Биографија:  Рођен је 1977. године у Чачку. По занимању је дипломирани економиста. Од 2001. до 2003. године био је запослен у предузећу „ЦЕР“ Чачак, након чега је радио у Националној служби за запошљавање – Филијали Чачак на радним местима Оператер информационих система, Саветник за запошљавање и Саветника за развој предузетништва. До именовања на функцију Помоћника градоначелника био је одборник и заменик шефа Одборничке групе НС-ДСС у Скупштини града Чачка, као и члан Савета за младе. У ранијем периоду, обављао је функције заменика председника Управног одбора Студентског центра у Чачку, председника Надзорног одбора ЈП „Градац“, а актуелни је члан Централног савета родитеља предшколске установе „Радост“. Као члан тима за израду Локалног акционог плана за младе за Град Чачак у периоду 2014-2019, дао је значајан допринос у области питања запошљавања младих кроз примену ЛАПЗМ. Полазник је великог броја обука и семинара, од којих је један од најзначајнијих пројекат „500 младих политичких лидера у Србији“ у организацији Београдског фонда за политичку изузетност. Ожењен, отац двоје деце.

Мирослав Петковић, помоћник градоначелника за област друштвених делатности

Рођен је 12. августа 1968. године у Чачку, где је завршио основну школу и Гимназију и потом на Правном факултету Универзитета у Београду стекао звање дипломираног правника.

Радио је у Окружном суду у Чачку, предузећу „Нискоградња“ и Националној служби за запошљавање.

Дужност народног посланика обављао је у четири мандата и био председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, члан Високог савета судства, заменик председника Одбора за одбрану и унутрашње послове, дугогодишњи члан Законодавног одбора, члан одбора за административна и мандатно – имунитетска питања НСРС и члан Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.

Активно је учествовао у међународним парламентарним активностима као члан парламентарних делегација Народне скупштине Републике Србије.

За одборника у Скупштини града Чачка биран је три пута, а обављао је и дужности заменика градоначелника града Чачка и заменика председника Скупштине града Чачка.

Oтац Вука и Николе.