Прва група пољопривредних произвођачи који су своје захтеве за подстицајна средства Града Чачка поднели од расписивања Конкурса, 28. априла, закључно са 31. мајем, у петак, 16. и суботу, 17. јуна 2017. године, потписали су Уговоре о додели постицајних средстава пољопривредним произвођачима.

Од укупно приспелих 121 захтева одобрено је 117. У мају месецу одобрена су највећа средства за инвестиције - куповина 12 трактора, 5 складишних капацитета, 2 противградне мреже веће површине, велики пластеник са подним грејањем, као и за друге инвестиције. Просечна исплата по захтеву је 155.000 динара.

За све инвестиције интезитет, односно, висина подстицаја је 50% од вредности инвестиције (без урачунатих трошкова ПДВ-а), а максимални повраћај по газдинству износи 500.000,00 динара, изузев циљаних мера где он износи 600.000,00 динара.

Конкурс за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2017. години на територији града Чачка отворен је шест месеци. Пресек и исплата одобрених средстава за пристигле захтеве вршиће се сваког месеца.