Представници градског руководства су одржали састанак са свим чачанским удружењима особа са инвалидитетом.

Представници удружења су нагласили потребу уклањања архитектонских баријера (ивичњака и постављање рампи) као и расписивање конкурса за удружења почетком године.

Град Чачак је у 2018 години издвојио 5,530.000 динара за удружења особа са инвалидитетом. 1,100.000 за спортска удружења особа са инвалидитетом, а за личне пратиоце 15,000.000 динара, као и за услугу пресоналних асистената 10,000.000 динара.