Јуче, 29. јануара 2019. године, одржан је радни састанак Имплементационе јединице чачанске локалне самоуправе са представницима Министарства заштите животне средине, Амбасаде Шведске и Шведске агенције за међународни развој и сарадњу – СИДА, коме је присуствовао и градоначелник Чачка, г. Милун Тодоровић. Тема састанка је била спровођење програма „Подршка развоја инвестиција у области заштите животне средине – ПЕИД“, који у Србији имплементира компанија ЕПТИСА. Вредност овог посла је око 350.000 еура.

Иначе, градоначелник Чачка, г. Милун Тодоровић, потписао је 11. октобра 2018. године, са министром заштите животне средине, г. Гораном Триваном, Меморандум о разумевању, који се односи на заједничко спровођење неколико пројеката у области заштите животне средине.

Циљ пројекта који је био тема јучерашњег састанка је израда техничке документације у складу са законодавством Републике Србије и у складу да захтевима Европске уније у погледу финансирања из ИПА програма у сектору заштите животне средине, а за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у граду Чачку. Рок за израду техничке документације је до краја 2019. године.

Други пројекат, веома значајан за наш град, је санација и рекултивација старе депоније ПРЕЛИЋИ у оквиру успостављања и унапређења система Регионалног центра сакупљања отпада депоније ДУБОКО.

На састанку је, између осталог, констатовано да се све активности на реализацији ових пројеката одвијају по планираном програму и у складу са захтевима донатора.