На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021) и члана 2 Одлуке о

одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине ЧАЧАК» број Сл.лист града Чачка ), Градоначелник града ЧАЧАК је дана 27.09.2022. године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ГРАДУ ЧАЧАК

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ЧАЧАК

 

I – Предмет јавног надметања –

 1. Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима првог круга у граду ЧАЧАК у следећим катастарским општинама:

 

КО Број јединице јавног надметања Површина (ха) Почетна цена (дин/ха) Депозит (дин) 50% Период закупа Степен заштите
Брезовица 1 0,1706 2.316,88 197,63 15
Атеница 2 0,5319 2.316,88 616,17 15
Атеница 3 0,0263 5.018,63 65,99 15
Атеница 4 0,0076 5.018,42 19,07 15
Атеница 5 0,0517 3.381,62 87,41 15
Атеница 6 0,1050 3.970,95 208,48 15
Атеница 7 1,1783 5.018,54 2.956,67 15
Атеница 8 0,0060 5.515,00 16,54 15
Атеница 9 0,2564 5.514,78 706,99 15
Атеница 10 0,2260 5.018,54 567,10 15
Атеница 11 0,9257 5.018,54 2.322,83 15
Атеница 12 0,1041 2.316,91 120,59 15
Атеница 13 0,1353 5.018,55 339,50 15
Атеница 14 0,2395 4.467,18 534,94 15
Атеница 15 0,6740 4.467,18 1.505,44 15
Балуга (Трнавска) 16 0,0371 2.509,16 46,55 15
Балуга (Трнавска) 17 0,2846 5.514,76 784,75 15
Бањица 18 0,2123 893,88 94,89 15
Бањица 19 0,0351 2.813,11 49,37 15
Бањица 20 0,0720 4.467,22 160,82 15
Бањица 21 0,2012 694,48 69,86 15
Бањица 22 0,1594 4.467,19 356,03 15
Бањица 23 0,0093 3.453,76 16,06 15
Бањица 24 0,0005 3.980,00 0,99 15
Бањица 25 0,0176 3.971,02 34,94 15
Бањица 26 0,0045 2.813,33 6,33 15
Вапа 27 0,1911 5.514,76 526,94 15
Вапа 28 0,2048 690,87 70,75 15
Виљуша 29 0,0096 4.466,67 21,44 15
Виљуша 30 0,0072 5.515,28 19,85 15
Виљуша 31 0,0096 793,75 3,81 15
Виљуша 32 0,0482 893,98 21,54 15
Виљуша 33 0,0012 566,67 0,34 15
Горичани 34 0,1957 893,92 87,47 15
Горичани 35 0,3189 4.467,17 712,29 15
Горичани 36 0,0278 3.474,82 48,30 15
Горичани 37 0,5368 2.509,28 673,49 15
Горичани 38 0,0019 4.694,74 4,46 15
Жаочани 39 0,5669 3.474,72 984,91 15
Заблаће 40 0,1294 4.467,16 289,03 15
Заблаће 41 0,1193 4.467,14 266,47 15
Заблаће 42 0,7818 1.004,17 392,53 15
Заблаће 43 1,4321 2.233,59 1.599,36 15
Јежевица 44 0,6619 3.970,96 1.314,19 15
Јежевица 45 0,0410 5.018,54 102,88 15
Јежевица 46 0,2243 3.970,98 445,34 15
Јездина 47 0,0142 1.985,92 14,10 15
Јездина 48 0,0058 3.970,69 11,52 15
Јездина 49 0,1367 1.004,17 68,64 15
Јездина 50 0,0932 4.467,17 208,17 15
Качулице 51 0,3313 1.004,17 166,34 15
Качулице 52 0,0542 794,28 21,52 15
Качулице 53 0,1256 2.813,14 176,66 15
Кукићи 54 1,2461 3.970,96 2.474,11 15
Кукићи 55 2,2634 3.746,60 4.240,02 15
Кукићи 56 0,1522 5.132,72 390,60 15
Кулиновци 57 0,0094 1.737,23 8,17 15
Кулиновци 58 0,0023 3.969,57 4,57 15
Кулиновци 59 0,0597 3.971,02 118,53 15
Липница 60 0,5416 3.228,71 874,34 15
Липница 61 0,1802 4.354,66 392,35 15
Липница 62 0,0335 2.150,15 36,02 15
Липница 63 0,5303 1.812,48 480,58 15
Липница 64 0,1943 2.220,69 215,74 15
Липница 65 0,5786 4.467,18 1.292,36 15
Липница 66 0,6732 3.474,73 1.169,59 15
Липница 67 0,8955 2.281,50 1.021,54 15
Липница 68 2,1422 3.893,15 4.169,95 15

 

Липница 69 3,0968 3.970,96 6.148,63 15
Лозница 70 0,2774 4.467,20 619,60 15
Лозница 71 0,0354 5.018,64 88,83 15
Међувршје 72 0,1215 1.985,43 120,62 15 3. зона
Мршинци 73 1,2878 4.560,16 2.936,28 15
Мршинци 74 0,4387 5.514,77 1.209,66 15
Мршинци 75 0,5131 3.413,95 875,85 15
Мршинци 76 0,6455 4.467,17 1.441,78 15
Мршинци 77 1,2240 893,90 547,07 15
Мршинци 78 0,7529 2.233,59 840,83 15
Мршинци 79 0,2549 4.467,16 569,34 15
Мршинци 80 0,1460 5.018,56 366,35 15
Мршинци 81 0,0365 5.514,79 100,64 15
Мршинци 82 1,1525 2.233,59 1.287,11 15
Мршинци 83 0,1432 4.467,18 319,85 15
Мршинци 84 0,2521 4.467,20 563,09 15
Паковраће 85 0,2529 4.886,64 617,91 15
Петница 86 0,0401 2.813,22 56,40 15
Премећа 87 0,4380 2.813,11 616,07 15
Придвориц а 88 0,1781 694,50 61,84 15
Придвориц а 89 0,2649 3.022,16 400,28 15
Придвориц а 90 0,8798 694,46 305,50 15
Придвориц а 91 0,3985 3.970,97 791,21 15
Придвориц а 92 0,8458 694,47 293,69 15
Рајац 93 0,1465 563,07 41,25 15
Рајац 94 0,1310 3.970,99 260,10 15
Слатина 95 0,1119 694,46 38,86 15
Трнава 96 0,8129 5.514,77 2.241,48 15
Трнава 97 0,0359 893,87 16,05 15
Трнава 98 0,0425 5.514,82 117,19 15
Трнава 99 0,0096 4.466,67 21,44 15
Трнава 100 0,0092 5.515,22 25,37 15
Трнава 101 0,0040 4.467,50 8,93 15
Чачак 102 4,2190 4.047,67 8.538,55 15
Чачак 103 0,8667 5.514,77 2.389,83 15
Чачак 104 0,3989 1.004,16 200,28 15
Чачак 105 0,2326 1.004,17 116,78 15
Чачак 106 0,3408 5.514,76 939,72 15
Чачак 107 1,9333 5.149,09 4.977,37 15
Чачак 108 0,4135 5.514,78 1.140,18 15
Чачак 109 0,1789 2.757,97 246,70 15
Чачак 110 0,0417 5.018,47 104,64 15
Чачак 111 0,1622 5.514,80 447,25 15
Чачак 112 0,2051 5.514,77 565,54 15

 

Чачак 113 0,7005 5.018,54 1.757,74 15
Чачак 114 3,2292 5.499,76 8.879,91 15
Чачак 115 0,0577 4.467,24 128,88 15
Чачак 116 1,1629 4.272,79 2.484,42 15
Чачак 117 1,6268 5.514,77 4.485,71 1
Балуга (Љубићска) 118 0,5776 5.514,77 1.592,67 15
Балуга (Љубићска) 119 0,7375 5.427,84 2.001,51 15
Балуга (Љубићска) 120 0,1146 4.605,76 263,91 15
Балуга (Љубићска) 121 0,2622 4.467,16 585,65 15
Балуга (Љубићска) 122 0,2750 4.467,16 614,24 15
Балуга (Љубићска) 123 0,2477 4.700,24 582,12 15
Балуга (Љубићска) 124 0,0022 4.468,18 4,91 15
Бечањ 125 0,4931 3.474,73 856,69 15
Бечањ 126 0,3639 3.473,95 632,09 15
Бечањ 127 0,2848 893,89 127,29 15
Бечањ 128 0,7567 2.813,10 1.064,34 15
Бечањ 129 1,2703 3.842,05 2.440,28 15
Бечањ 130 0,0654 3.970,95 129,85 15
Бечањ 131 0,0010 3.970,00 1,99 15
Бечањ 132 0,0446 2.062,11 45,98 15
Бечањ 133 0,0021 2.233,33 2,35 15
Бечањ 134 0,0079 3.970,89 15,69 15
Бечањ 135 0,0141 3.970,92 28,00 15
Бечањ 136 0,7615 1.986,05 756,19 15
Бресница 137 0,1842 3.474,76 320,02 15
Бресница 138 0,5780 1.737,35 502,10 15
Бресница 139 0,9770 5.018,54 2.451,56 15
Бресница 140 0,1359 884,99 60,14 15
Бресница 141 0,7493 3.458,64 1.295,78 15
Бресница 142 0,0805 1.986,09 79,94 15
Бресница 143 0,8000 1.198,70 479,48 15
Бресница 144 0,9633 3.474,73 1.673,60 15
Бресница 145 0,1705 4.467,16 380,83 15
Бресница 146 0,0088 3.970,45 17,47 15
Бресница 147 0,3100 3.970,97 615,50 15
Бресница 148 0,4510 2.316,87 522,46 15
Бресница 149 0,0216 3.970,83 42,89 15
Бресница 150 0,0642 794,24 25,49 15
Бресница 151 0,5653 3.602,16 1.018,15 15
Бресница 152 0,3682 341,36 62,85 15
Бресница 153 0,2367 893,92 105,79 15
Бресница 154 0,4963 3.474,73 862,25 15

 

Бресница 155 0,4292 3.474,72 745,68 15
Вранићи 156 0,6825 5.018,53 1.712,58 15
Вранићи 157 0,0299 3.970,90 59,37 15
Вранићи 158 0,6465 3.970,97 1.283,61 15
Вранићи 159 0,9841 3.970,96 1.953,91 15
Вранићи 160 0,1336 893,94 59,71 15
Вранићи 161 0,8729 4.160,43 1.815,82 15
Вранићи 162 0,1606 5.018,56 402,99 15
Вранићи 163 1,6535 5.018,54 4.149,08 15
Врнчани 164 0,2509 2.813,11 352,90 15
Врнчани 165 0,1321 1.985,47 131,14 15 3. зона
Врнчани 166 0,7920 1.461,53 578,77 15 3. зона
Врнчани 167 0,0145 1.985,52 14,39 15 3. зона
Врнчани 168 0,0437 1.985,58 43,38 15 3. зона
Врнчани 169 0,7859 3.474,73 1.365,40 15
Врнчани 170 0,0049 1.985,71 4,86 15 3. зона
Врнчани 171 0,0016 1.987,50 1,59 15 3. зона
Врнчани 172 0,0459 1.985,40 45,57 15 3. зона
Врнчани 173 0,0123 1.985,37 12,21 15 3. зона
Врнчани 174 0,0018 1.983,33 1,79 15 3. зона
Врнчани 175 0,0052 1.984,62 5,16 15 3. зона
Врнчани 176 0,0218 1.985,32 21,64 15 3. зона
Вујетинци 177 1,1645 1.594,57 928,44 15
Вујетинци 178 0,2210 3.013,67 333,01 15
Вујетинци 179 0,4379 1.159,01 253,77 15
Вујетинци 180 1,3323 341,37 227,40 15
Вујетинци 181 0,3336 341,37 56,94 15
Вујетинци 182 1,5768 394,86 311,31 15
Вујетинци 183 0,4287 1.159,02 248,44 15
Вујетинци 184 0,5836 1.742,31 508,41 15
Вујетинци 185 0,2840 2.316,87 329,00 15
Вујетинци 186 0,1519 2.316,85 175,97 15
Вујетинци 187 0,3656 1.159,03 211,87 15
Вујетинци 188 0,1527 1.159,00 88,49 15
Горња Горевница 189 2,1298 513,79 547,13 15
Горња Горевница 190 0,0147 1.818,37 13,36 15
Горња Горевница 191 0,0275 1.416,36 19,47 15
Горња Горевница 192 0,0337 2.316,91 39,04 15
Горња Горевница 193 0,9446 2.316,87 1.094,26 15
Горња Горевница 194 0,2386 463,37 55,28 15
Горња Горевница 195 0,1696 794,16 67,35 15
Горња Горевница 196 0,9385 2.316,88 1.087,20 15

 

Горња Горевница 197 0,1156 3.970,93 229,52 15
Горња Горевница 198 0,0483 4.467,08 107,88 15
Горња Горевница 199 0,4695 1.986,07 466,23 15
Горња Горевница 200 0,2384 4.467,20 532,49 15
Горња Горевница 201 0,8247 2.813,10 1.159,98 15
Горња Горевница 202 0,5128 341,36 87,53 15
Горња Горевница 203 0,0412 3.474,76 71,58 15
Горња Горевница 204 1,7567 341,37 299,84 15
Горња Горевница 205 4,2457 341,37 724,68 15
Горња Горевница 206 0,0005 1.980,00 0,50 15
Горња Трепча 207 0,1930 1.159,02 111,85 15
Горња Трепча 208 0,2221 2.156,69 239,50 15
Горња Трепча 209 0,0700 3.971,00 138,98 15
Горња Трепча 210 0,0131 2.812,98 18,43 15
Горња Трепча 211 0,0018 2.811,11 2,53 15
Горња Трепча 212 0,0112 2.813,39 15,75 15
Горња Трепча 213 0,5131 2.316,88 594,40 15
Доња Горевница 214 0,0097 4.467,01 21,67 15
Доња Горевница 215 0,3080 794,19 122,31 15
Доња Горевница 216 0,0100 3.971,00 19,85 15
Доња Горевница 217 0,7292 4.754,28 1.733,41 15
Доња Горевница 218 0,0100 4.467,00 22,34 15
Доња Горевница 219 0,2592 3.970,95 514,64 15
Доња Горевница 220 0,1142 2.813,13 160,63 15
Доња Горевница 221 0,2940 1.175,68 172,82 15
Доња Горевница 222 0,1878 3.970,98 372,87 15
Доња Трепча 223 0,4805 3.970,97 954,02 15
Доња Трепча 224 0,1837 2.813,12 258,38 15
Доња Трепча 225 0,0350 2.813,14 49,23 15
Доња Трепча 226 0,6754 3.970,97 1.340,99 15
Доња Трепча 227 0,0402 3.970,90 79,82 15
Доња Трепча 228 0,0664 2.316,87 76,92 15
Доња Трепча 229 0,7492 2.813,09 1.053,79 15
Доња Трепча 230 1,0457 1.986,06 1.038,41 15
Јанчићи 231 0,1874 1.599,25 149,85 15
Јанчићи 232 0,2659 2.813,09 374,00 15
Јанчићи 233 0,3998 2.316,88 463,14 15
Јанчићи 234 0,3693 1.709,21 315,61 15
Јанчићи 235 0,1052 855,23 44,98 15
Јанчићи 236 0,1421 2.316,89 164,61 15
Јанчићи 237 0,1365 2.316,85 158,13 15
Катрга 238 0,0750 5.018,53 188,20 15
Катрга 239 0,4516 3.375,75 762,25 15
Катрга 240 0,1229 1.986,09 122,04 15
Катрга 241 0,2672 3.474,74 464,22 15
Катрга 242 0,1952 1.004,15 98,01 15
Катрга 243 0,7755 2.233,59 866,07 15
Катрга 244 0,6289 4.467,18 1.404,70 15
Катрга 245 0,5564 4.233,52 1.177,76 15
Катрга 246 0,1469 893,87 65,66 15
Катрга 247 0,6259 3.474,72 1.087,42 15
Катрга 248 0,1327 1.737,38 115,27 15
Катрга 249 0,2791 3.970,94 554,15 15
Коњевићи 250 0,0329 794,22 13,06 15
Коњевићи 251 0,4033 794,20 160,15 15
Коњевићи 252 0,1401 794,22 55,63 15
Коњевићи 253 0,6984 3.531,06 1.233,04 15
Коњевићи 254 0,0649 794,14 25,77 15
Љубић 255 0,1968 3.474,75 341,91 15
Љубић 256 0,5996 3.474,73 1.041,72 15
Љубић 257 0,3399 3.474,73 590,53 15
Љубић 258 0,4289 3.474,73 745,16 15
Љубић 259 0,3681 3.970,96 730,86 15
Љубић 261 0,1039 3.970,93 206,29 15
Љубић 262 0,0256 5.018,36 64,24 15
Милићевци 263 0,6758 1.484,91 501,75 15
Милићевци 264 0,6238 3.474,74 1.083,77 15
Милићевци 265 0,4000 3.970,95 794,19 15
Милићевци 266 0,2968 4.037,84 599,21 15

 

Милићевци 267 0,2726 1.128,69 153,84 15
Милићевци 268 0,0076 893,42 3,40 15
Милићевци 269 0,0009 1.733,33 0,78 15
Милићевци 270 0,0014 1.735,71 1,22 15
Милићевци 271 0,0041 463,41 0,95 15
Милићевци 272 0,8920 463,37 206,66 15
Милићевци 273 0,0064 2.317,19 7,41 15
Милићевци 274 0,4914 2.813,11 691,18 15
Милићевци 275 0,3099 3.474,73 538,41 15
Милићевци 276 0,3150 3.433,37 540,76 15
Милићевци 277 0,3460 3.970,95 686,98 15
Милићевци 278 0,0398 2.813,07 55,98 15
Милићевци 279 0,0365 1.737,26 31,71 15
Милићевци 280 0,2744 463,37 63,57 15
Милићевци 281 0,0072 1.737,50 6,25 15
Милићевци 282 0,1984 3.970,97 393,92 15
Миоковци 283 0,1540 3.861,17 297,31 15
Миоковци 284 0,4015 2.316,89 465,11 15
Миоковци 285 0,5898 2.316,89 683,25 15
Миоковци 286 0,8506 341,37 145,18 15
Миоковци 287 0,9727 2.316,88 1.126,81 15
Миоковци 288 0,2152 3.474,72 373,88 15
Миоковци 289 0,4277 3.970,96 849,19 15
Миоковци 290 0,6151 1.683,21 517,67 15
Миоковци 291 0,7123 2.892,32 1.030,10 15
Миоковци 292 0,0721 2.509,29 90,46 15
Миоковци 293 0,1460 3.881,03 283,31 15
Миоковци 294 0,4707 3.474,74 817,78 15
Миоковци 295 0,8960 2.505,41 1.122,43 15
Миоковци 296 0,5804 1.605,05 465,78 15
Миоковци 297 0,5684 1.159,03 329,39 15
Миоковци 298 0,4290 2.813,10 603,41 15
Миоковци 299 1,4869 341,37 253,79 15
Миоковци 300 1,1690 463,37 270,84 15
Миоковци 301 0,0100 4.467,00 22,34 15
Миоковци 302 1,6554 341,37 282,55 15
Мојсиње 303 0,2431 3.970,96 482,67 15
Мојсиње 304 0,3230 4.467,18 721,45 15
Мојсиње 305 0,0907 5.018,52 227,59 15
Мојсиње 306 0,3068 3.970,96 609,15 15
Мојсиње 307 1,6639 4.096,01 3.407,68 15
Мојсиње 308 0,5631 4.467,18 1.257,73 15
Мојсиње 309 2,9956 4.467,18 6.690,94 15
Мојсиње 310 1,0439 2.467,53 1.287,92 15
Мојсиње 311 1,3458 4.467,18 3.005,97 15
Мрчајевци 312 0,5058 4.467,18 1.129,75 15
Мрчајевци 313 0,6052 3.474,74 1.051,45 15
Мрчајевци 314 0,1065 3.474,74 185,03 15

 

Мрчајевци 315 0,4656 3.398,90 791,26 15
Мрчајевци 316 1,0501 2.813,10 1.477,02 15
Мрчајевци 317 0,5903 2.233,59 659,24 15
Мрчајевци 318 0,1976 4.467,16 441,36 15
Мрчајевци 319 0,0356 3.971,07 70,68 15
Мрчајевци 320 1,2090 3.474,73 2.100,47 15
Остра 321 0,2084 341,36 35,57 15
Остра 322 0,0250 2.813,20 35,16 15
Остра 323 0,5420 2.813,10 762,35 15
Остра 324 0,5694 341,38 97,19 15
Прељина 325 0,4285 893,91 191,52 15
Прељина 326 0,9657 3.970,96 1.917,38 15
Пријевор 327 0,2128 463,39 49,30 15
Пријевор 328 0,3373 3.970,95 669,70 15
Пријевор 329 0,3775 4.428,48 835,88 15
Пријевор 330 0,0300 3.474,67 52,12 15
Пријевор 331 0,0460 3.700,00 85,10 15
Пријевор 332 0,0385 5.018,44 96,61 15
Пријевор 333 0,0360 4.467,22 80,41 15
Пријевор 334 0,3785 3.970,96 751,50 15
Пријевор 335 0,2625 3.970,97 521,19 15
Пријевор 336 0,2176 4.467,19 486,03 15
Прислониц а 337 0,0396 2.316,92 45,87 15
Прислониц а 338 0,4602 4.467,19 1.027,90 15
Прислониц а 339 0,0415 1.986,02 41,21 15
Прислониц а 340 0,4603 5.018,53 1.155,02 15
Прислониц а 341 0,0342 694,44 11,88 15
Прислониц а 342 0,3458 3.970,97 686,58 15
Прислониц а 343 0,0016 3.475,00 2,78 15
Прислониц а 344 0,0009 3.111,11 1,40 15
Прислониц а 345 0,5451 794,18 216,46 15
Прислониц а 346 0,9351 5.018,54 2.346,42 15
Прислониц а 347 0,0948 5.018,57 237,88 15
Прислониц а 348 0,2831 5.018,54 710,37 15
Прислониц а 349 0,4425 3.970,96 878,57 15
Прислониц а 350 0,0600 3.971,00 119,13 15

 

Прислониц а 351 0,2512 1.004,18 126,12 15
Прислониц а 352 0,0658 2.509,27 82,55 15
Ракова 353 0,5115 2.507,76 641,36 15
Ракова 354 0,2352 3.474,74 408,63 15
Ракова 355 0,6950 4.097,34 1.423,82 15
Ракова 356 0,7372 4.467,19 1.646,60 15
Ракова 357 0,4415 5.018,55 1.107,84 15
Ракова 358 0,5386 3.474,73 935,74 15
Ракова 359 0,3516 2.509,27 441,13 15
Ракова 360 0,1183 694,51 41,08 15
Ракова 361 0,1587 4.467,17 354,47 15
Ракова 362 0,0711 5.018,57 178,41 15
Ракова 363 0,0947 4.467,16 211,52 15
Ракова 364 0,1972 4.467,19 440,46 15
Ракова 365 0,3421 3.940,92 674,10 15
Ракова 366 0,0964 4.467,22 215,32 15
Ракова 367 0,0448 3.474,78 77,83 15
Ракова 368 0,0668 3.474,70 116,06 15
Ракова 369 0,0605 3.474,71 105,11 15
Ракова 370 0,0942 3.474,73 163,66 15
Ракова 371 0,2363 694,46 82,05 15
Ракова 372 2,8810 2.509,27 3.614,60 15
Ракова 373 0,2844 3.474,72 494,11 15
Ракова 374 0,8395 4.467,18 1.875,10 15
Ракова 375 1,1830 4.231,83 2.503,12 15
Ракова 376 0,2522 4.467,17 563,31 15
Рошци 377 0,2241 1.709,19 191,52 15
Рошци 378 0,5594 463,37 129,60 15
Рошци 379 0,0100 563,00 2,82 15
Рошци 380 0,0066 1.984,85 6,55 15 3. зона
Рошци 381 0,0653 1.985,45 64,83 15 3. зона
Рошци 382 0,0763 1.985,45 75,75 15 3. зона
Рошци 383 0,0230 1.985,65 22,83 15 3. зона
Рошци 384 0,0117 1.985,47 11,62 15 3. зона
Соколићи 385 0,0447 5.018,57 112,16 15
Соколићи 386 0,0819 2.509,28 102,75 15
Соколићи 387 0,0116 893,97 5,19 15
Соколићи 388 0,0421 5.018,53 105,64 15
Соколићи 389 0,2645 5.018,53 663,70 15
Станчићи 390 0,0784 4.519,01 177,15 15
Станчићи 391 0,4987 5.018,55 1.251,37 15
Станчићи 392 0,1553 5.018,54 389,69 15
Станчићи 393 0,2038 5.018,55 511,39 15
Станчићи 394 1,9989 4.467,18 4.464,72 15
Станчићи 395 1,0830 5.018,54 2.717,54 15
Станчићи 396 0,6234 4.733,57 1.475,45 15

 

Станчићи 397 1,2536 5.018,54 3.145,62 15
Станчићи 398 0,8200 3.970,96 1.628,09 15
Станчићи 399 1,0420 2.191,91 1.141,98 15
Станчићи 400 0,6511 3.743,11 1.218,57 15
Трбушани 401 0,0498 3.474,70 86,52 15
Трбушани 402 0,5346 3.361,67 898,57 15
Трбушани 403 0,1590 3.474,72 276,24 15
Трбушани 404 0,1123 4.467,14 250,83 15
Трбушани 405 0,4186 4.467,18 934,98 15
Бељина 406 0,1051 893,91 46,97 15
Укупно 170,0569

 

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради града ЧАЧАК, у канцеларији бр 108 сваког радног дана од 07 до 15 часова , као и на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

Контакт особа Миланка Крџић, тел. 032/309-135.

 1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
 2. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:
КО Дана Од (часова)
Атеница 03.10.2022 07-15
Балуга (Љубићска) 03.10.2022 07-15
Балуга (Трнавска) 03.10.2022 07-15
Бањица 03.10.2022 07-15
Бечањ 03.10.2022 07-15
Бељина 03.10.2022 07-15
Бресница 03.10.2022 07-15
Брезовица 03.10.2022 07-15
Чачак 03.10.2022 07-15
Доња Горевница 03.10.2022 07-15
Доња Трепча 03.10.2022 07-15
Горичани 03.10.2022 07-15
Горња Горевница 03.10.2022 07-15
Горња Трепча 03.10.2022 07-15
Јанчићи 03.10.2022 07-15
Јездина 03.10.2022 07-15
Јежевица 03.10.2022 07-15
Качулице 03.10.2022 07-15

 

Катрга 03.10.2022 07-15
Коњевићи 03.10.2022 07-15
Кукићи 03.10.2022 07-15
Кулиновци 03.10.2022 07-15
Липница 03.10.2022 07-15
Љубић 03.10.2022 07-15
Лозница 03.10.2022 07-15
Међувршје 03.10.2022 07-15
Милићевци 03.10.2022 07-15
Миоковци 03.10.2022 07-15
Мојсиње 03.10.2022 07-15
Мрчајевци 03.10.2022 07-15
Мршинци 03.10.2022 07-15
Остра 03.10.2022 07-15
Паковраће 03.10.2022 07-15
Петница 03.10.2022 07-15
Прељина 03.10.2022 07-15
Премећа 03.10.2022 07-15
Придворица 03.10.2022 07-15
Пријевор 03.10.2022 07-15
Прислоница 03.10.2022 07-15
Рајац 03.10.2022 07-15
Ракова 03.10.2022 07-15
Рошци 03.10.2022 07-15
Слатина 03.10.2022 07-15
Соколићи 03.10.2022 07-15
Станчићи 03.10.2022 07-15
Трбушани 03.10.2022 07-15
Трнава 03.10.2022 07-15
Вапа 03.10.2022 07-15
Виљуша 03.10.2022 07-15
Вранићи 03.10.2022 07-15
Врнчани 03.10.2022 07-15
Вујетинци 03.10.2022 07-15
Заблаће 03.10.2022 07-15
Жаочани 03.10.2022 07-15

 

 1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 2. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 3. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
 4. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јединице јавних надметања означених * и ** у табели тачке овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
 1. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

 

II – Услови за пријављивање на јавно надметање-

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
  • физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и

налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

 • физичко лице – уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на

подручју јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;

 • правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног

земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на подручју јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
  • за бројеве јединица јавних надметања означених * у табели тачке овог огласа има физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу;
  • за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке овог огласа има правно лице и предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, које је у својству претежне делатности регистровано или има у оснивачком акту наведену енергетску делатност прописану законом којим се уређује област енергетике, а за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и да у року од три године од дана закључења уговора о коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној употребној дозволи за енергетски објекат за чији рад се планира коришћење обновљивих извора од биомасе који гласи на име лица са којим је закључен уговор о коришћењу, у супротном уговор престаје да важи, а Регистрованом пољопривредном газдинству се утврђује пасиван статус .
 1. Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања – https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту: Апликација) која се налази на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште.
 2. Поступак јавног надметања одржава се ако је благовремено достављена најмање једна уредна пријава на јавни оглас у Aпликацији за спровођење јавног надметања и ако се достави доказ о уплати депозита за свако јавно надметање појединачно.
 3. Понуђач je дужaн да заједно са пријавом за јавно надметање достави доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун градске управе ЧАЧАК број: 840-745141-843-30, осим ако је за јединицу јавног надметања утврђен износ депозита мањи од 1.000 динара, понуђач не мора да уплати депозит и достави доказ ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу јавног надметања.
 4. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. Ако најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.
 5. Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта из закона којим се уређује пољопривредно земљиште и понуди највишу цену закупа за јединицу јавног надметања.
 6. Ако се за јединицу јавног надметања пријави више учесника који испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта и која су понудила највишу цену закупа у истом износу, даје се у закуп оном понуђачу чија је пријава прва пристигла у Апликацију.
 7. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
 • су у пасивном статусу;
 • нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
 • су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
 • су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
 • су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
 • су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

 

III – Документација за пријављивање на јавно надметање –

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује следећом докуменатацијом:
 • за физичко лице:

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

-доказ о месту пребивалишта три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа;

-као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта извод из јавне евиденције о непокретности (не старији од шест месеци);

-за физичко лице:

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

-доказ о месту пребивалишта три године на подручју јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање;

-као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план (не старији од шест месеци);

-за правно лице:

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

-као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа извод из јавне евиденције о непокретности (не старији од шест месеци);

-као доказ да има седиште на подручју јединице локалне самоуправе у којој се налази земљиште које је предмет закупа извод из привредног регистра (не старији од шест месеци).

 1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означени * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује следећом докуменатацијом:

-за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава ;

 • за правна лицa изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци) и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује следећом докуменатацијом:

-потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

-изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци), односно оснивачким актом као доказ да је регистровано за енергетску делатност за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства.

Понуђач се пријављује и прилаже скенирану, односно фотографисану документацију којом доказује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења путем Апликације , и то:

 

 1. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу III тачка 1. овог огласа и доказ о уплати депозита;
 2. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу III тачка 2. овог огласа;
 3. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу III тачка 3. овог огласа;

Понуђач одговара за тачност података које уноси у Апликацију, као и за веродостојност исправа које прилаже, а које морају да буду читљиве.

 

IV – Рок за подношење пријаве –

Рок за пријављивање и  подношење документације у Апликацију је до 15:00 сати, дана

05.10.2022. године.

Непотпуне пријаве неће се разматрати.

Једном поднета пријава са понудом не може се мењати.

V – Јавно надметање –

Отварање понуда за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће, и то:

КО Дана Почетак у (часова)
Атеница 14.10.2022 12:00
Балуга (Љубићска) 14.10.2022 12:00
Балуга (Трнавска) 14.10.2022 12:00
Бањица 14.10.2022 12:00
Бечањ 14.10.2022 12:00
Бељина 14.10.2022 12:00
Бресница 14.10.2022 12:00
Брезовица 14.10.2022 12:00
Чачак 14.10.2022 12:00
Доња Горевница 14.10.2022 12:00
Доња Трепча 14.10.2022 12:00
Горичани 14.10.2022 12:00
Горња Горевница 14.10.2022 12:00
Горња Трепча 14.10.2022 12:00
Јанчићи 14.10.2022 12:00
Јездина 14.10.2022 12:00
Јежевица 14.10.2022 12:00
Качулице 14.10.2022 12:00
Катрга 14.10.2022 12:00
Коњевићи 14.10.2022 12:00
Кукићи 14.10.2022 12:00
Кулиновци 14.10.2022 12:00
Липница 14.10.2022 12:00
Љубић 14.10.2022 12:00
Лозница 14.10.2022 12:00
Међувршје 14.10.2022 12:00
Милићевци 14.10.2022 12:00
Миоковци 14.10.2022 12:00
Мојсиње 14.10.2022 12:00
Мрчајевци 14.10.2022 12:00
Мршинци 14.10.2022 12:00
Остра 14.10.2022 12:00
Паковраће 14.10.2022 12:00
Петница 14.10.2022 12:00
Прељина 14.10.2022 12:00
Премећа 14.10.2022 12:00

 

Придворица 14.10.2022 12:00
Пријевор 14.10.2022 12:00
Прислоница 14.10.2022 12:00
Рајац 14.10.2022 12:00
Ракова 14.10.2022 12:00
Рошци 14.10.2022 12:00
Слатина 14.10.2022 12:00
Соколићи 14.10.2022 12:00
Станчићи 14.10.2022 12:00
Трбушани 14.10.2022 12:00
Трнава 14.10.2022 12:00
Вапа 14.10.2022 12:00
Виљуша 14.10.2022 12:00
Вранићи 14.10.2022 12:00
Врнчани 14.10.2022 12:00
Вујетинци 14.10.2022 12:00
Заблаће 14.10.2022 12:00
Жаочани 14.10.2022 12:00

Након истека рока за пријаву из дела IV овог огласа, а пре дана одређеног за отварање понуда из дела V овог огласа, надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења свих подносилаца захтева на основу документације приложене у Апликацији.

На дан отварања понуда, из дела V овог огласа, из Апликације се према висини понуде аутоматски формира ранг листа понуђача за које је утврђено да испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта.

Ранг листа понуђача објављује се на званичној веб – презентацији Управе за пољопривредно земљиште и садржи списак лица који испуњавају услове за остваривање права закупа и коришћења пољопривредног земљишта рангираних према висини понуде, време доставе захтева и списак лица који не испуњавају услове за остваривање права закупа пољопривредног земљишта.

 

VI – Плаћање закупнине –

 

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда .

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко градске управе града ЧАЧАК.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до

30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште, у службеном гласилу јединице локалне самоуправе, на огласној табли и званичној веб презентацији града ЧАЧАК, с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште. Ова одлука се може објавити и у другим средствима јавног информисања, што не утиче на поступак јавног надметања.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ЧАЧАК

Градоначелник

 

Број: 320-698/2022-II                                                                                                     Градоначелник

Дана: 30.09.2022. године                                                                                            Милун Тодоровић