Градоначелник града Чачка, на предлог Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка, дана 23. јуна 2019. године, донео је Одлуку о проглашењуванредне ситуације на целој територији града Чачка, због временских непогода. Одлуком су обухваћена и подручја на којима је проглашена ванредна ситуација 20. маја 2019. године.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Преузмите Одлуку