Градоначелник града Чачка, на предлог Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка, дана 20. маја 2019. године, донео је Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на делу територије града Чачка, за подручје месних заједница: Атеница, Виљуша, Горња Горевница, Липница, Лозница, Паковраће, Трнава, Пријевор, Милићевци, Миоковци, Трбушани, Риђаге, Јездина, Вранићи, Видова, Бањица, Врнчани, Ракова и Прељина, услед наступања елементарне непогоде - јаке кише и града.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Преузмите Одлуку