Заједно са пројектантом и извођачем радова обишли смо радове на изградњи будућег Булевара, чија изградња се чекала 40 година. Вредност целокупног пројекта са свим радовима износи 2 милиона евра, који заједнички финансирају Град Чачак и Влада Републике Србије са по 50%.

Само за експропријацију непокретности за потребе изградње Булевара уложено је око 700 хиљада евра, а на инфраструктурном опремању и постављању недостајућих инсталација учествује велики број јавних предузећа како градских тако и републичких.

Према изјави извођача и одговорних лица радови на изградњи ове саобраћајнице напредују предвиђеном динамиком. Очекујемо да Чачани средином септембра добију леп, широк и осветљен Булевар са потпуно новом подземном и надземном инсталацијом. 


Отварањем Булевара смањиће се саобраћајне гужве у центру града, олакшати саобраћајни приступ теретним возилима који гравитирају ка привредним и трговинским локацијама у том делу града и формирати једносмерни п
рстена око центра.