Oбавештавамо грађане да ће Инспекција за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор, уз асистенцију Саобраћајне полиције, дана 10.08.2019. године, на регионалном путу Чачак – Гуча, вршити контролу јавног превоза путника у друмском саобраћају.

         У случају утврђених неправилности, инспектори ће предузети мере прописане Законом о превозу путника у друмском саобраћају „Сл. гласник РС“, број 68/2015, 41/18, 44/2018-др. закон и 83/2018) и Одлуком о такси превозу („Сл. лист града Чачка“, број 8/2019): искључење возила из саобраћаја, издавање прекршајног налога, подношење пријаве за привредни преступ као и захтева за покретање прекршајног поступка и др.

ГРАДСКА УПРАВА

ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

ГРАДА ЧАЧКА