У циљу спречавања ширења заразе и заштите здравља странака и запослених у градским управама града Чачка, Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 53-2561/2020 , од 16. марта 2020. године, у градским управама града Чачка обустављен је рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.).
 Наставак обављања послова обезбеђен је путем електронске поште или телефонским путем на следеће адресе и бројеве телефона:
 – Градска управа за финансије   
 Телефон: 309-007  trezorcacak@yahoo.com
 – Градска управа за урбанизам   natasa.ilic@cacak.org.rs
 miljan.lazovic@cacak.org.rs
 – Градска управа за друштвене делатности
 – Служба за послове друштвене бриге о деци
 Телефони: 344-379 и 345-418  decijazastita@cacak.org.rs
 – Служба за борачко инвалидску заштиту
 Телефон: 309-050  borackazastita@cacak.org.rs
 – Служба за друштвене делатности
 Телефон: 309-085  fizickakultura@cacak.org.rs
 – Градска управа за локалну пореску администрацију
 – Шеф Одсека за наплату, пореско књиговодство и извештавање
 Телефон: 309-041     sanja.obradovic@cacak.org.rs
 – Шеф Одсека за утврђивање и контролу правних лица, предузетника и физичких лица
 Телефон: 309-041     sonja.cakovic@cacak.org.rs
 – Шалтер за информације
 Телефони: 309-120 и 309-122
 – Информације о уверењима и захтевима
 Телефон: 309-067  ljubinka.milenkovic@cacak.org.rs
 – Инспектор пореске контроле
 Телефон: 309-047  zoran.gavrilovic@cacak.org.rs
 marija.maric@cacak.org.rs
 jelena.plavsic@cacak.org.rs
 – Инспектор пореске контроле
 Телефон: 309-068  nebojsa.dzekulic@cacak.org.rs
 – Инспектор пореске наплате
 Телефон: 309-066  olivera.ristanovic@cacak.org.rs
 andrija.nedic@cacak.org.rs
 marko.vasovic@cacak.org.rs
 – Градска управа за локални економски развој
 – Служба за приватно предузетништво и пословну политику јавних предузећа
 Телефон: 309-094  privatnopreduzetnistvo@cacak.org.rs
 Телефон: 309-021  bojan.gavrilovic.ler@gmail.com
 – Градска управа за инспекцијски надзор
 – Служба за опште и правне послове
 Телефон: 309-087  milka.vuckovic@cacak.org.rs
 – Грађевинска инспекција
 Телефон: 309-063  gradjevinska.inspekcija@cacak.org.rs
 – Инспекција за локални превоз и путеве
 Телефон: 309-061  inssaobr@gmail.com
 – Туристичка инспекција
 Телефон: 309-088  dragoman.paunovic@cacak.org.rs
 – Просветна инспекција
 Телефон: 309-134  prosvetnainspekcija@cacak.org.rs
 – Инспеција за заштиту животне средине
 Телефон: 309-060  inspekcijazastite@cacak.org.rs
 – Комунална инспекција
 Телефон:309-087 и 309-088  mikailo.puzic@cacak.org.rs
 – Комунална полиција
 Телефон: 342-022  komunalnapolicija@cacak.org.rs
 – Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка
 – Пријемна канцеларија и писарница
 Телефони: 309-106 и 309-107  marko.vujovic@cacak.org.rs
 – Матична служба
 Телефон: 309-100 и 309-112  maticari@cacak.org.rs
 – Група за бирачки списак
 Телефон: 309-027  birackispisak@cacak.org.rs
 – Градска управа за послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка
 Телефон: 309-015  ljuba.zimonjic@cacak.org.rs
 rada.cojbasic@cacak.org.rs