Стручни тим за предузимање радњи које претходе поступку давања концесије за обављање јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка, на основу члана 30. став 1. тачка 1) Закона о јавно-приватном партнерству („Службени гласник РС“ број 88/11, 15/16 и 104/16), израдио је радни нацрт Студије оправданости поверавања обављања јавног линијског превоза путника на територији града Чачка реализацијом јавно-приватног партнерства.

Радни нацрт Студије објављен је на интернет страници града Чачка уз ово обавештење.

Заинтересована лица могу извршити увид у радни нацрт Студије и доставити примедбе, предлоге и сугестије у вези радног нацрта Студије, у року од осам дана од објављивања на интернет страници града Чачка, на e-mail:

j.veselinovic1984@gmail.com

Studija opravdanosti