Град Чачак обавештава јавност да је отпочео рад на  измени нацрта Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка ( „Сл. лист града Чачка“, бр. 3/2019, 31/2020 и и 27/2021) и Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара ( „Сл. лист града Чачка“, бр. 3/19)  у складу са  одредбама члана 95. став 1. тачка 1). Статута града Чачка ("Службени лист града Чачка", број 6/2019)

Град Чачак позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са важећим Одлукама, које су саставни део овог јавног позива,  и дају предлоге, сугестије и коментаре  најкасније до 29.11.2022. године.

Предлози, иницијативе и сугестије могу се  доставити  путем електронске поште на адресу: lkt@cacak.org.rs

С поштовањем,

 

НАЧЕЛНИК

 Градске управе за финансије града Чачка

Зоран Тодосијевић

Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju Grada Cacka Odluka o korišćenju javnih dobara