Градска управа за финансије града Чачка, у складу са  одредбама члана 95. став 1. тачка 1). Статута града Чачка ("Службени лист града Чачка", број 6/2019) Вас обавештава да је отпочела са израдом измена нацрта Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка ( „Сл. лист града Чачка“, бр. 3/19) и Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара ( „Сл. лист града Чачка“, бр. 3/19).
 
Потребно је да доставите у писаној форми предлоге са образложењем ( тарифни број са висинама такси) о измени Одлука из Вашег делокруга посла, како би се благовремено спровеле законске обавезе,  најкасније до 22.11.2019. године.
 
Предлоге, иницијативе и сугестије можете доставити  путем електронске поште на адресу: lkt@cacak.org.rs
 

 Важећа одлука о накнадама за коришћење јавних добара Преузмите 

Одлука о локалним комуналним таксама за територију Града Чачка Преузмите