Са министром пољопривреде, шумарства и водопривреде Браниславом Недимовићем и са генералним директором ЈВП „Србијаводе“, градоначелник Чачка са сарницима обишао је  радове на брани „Ариље- профил Сврачково“
Брана са акумулацијом „Ариље-профил Сврачково“ се налази на реци Рзав, неколико километара узводно од општине Ариље. Радови на изградњи објекта започети су 2012. године. Регионалним водоводним системом „Рзав“ обезбеђује се водоснабдевање града Чачка и општина Горњи Милановац, Лучани, Ариље и Пожега. Осим за потребе водоснабдевања, предвиђено је да се брана користи за прихватање поплавног таласа и самим тим повећа степен заштите подручја од поплава, као и за производњу електричне енергије и обезбеђивање гарантованог еколошког минимума низводно од бране.
Изградња ове бране је показатељ да се завршавају пројекти који су остали незавршени последњих 30-40 година, а изградњом ове акумулације за око 5 година, када ће грађевина бити стављена у функцију направиће се језеро површине 139ha, које ће снабдевати водом Чачак и општине у систему.
До сада је изграђено око 25% објекта и задатак ЈВП “Србијаводе” је да, након преузимања инвеститорских права, заједно са државом обезбеди довољно средстава за завршетак радова. Овај објекат вредан је 100 милиона евра. Град Чачак је за ову годину из буџета издвојио 37 милиона динара.
Обиласку су присуствовали и председници општина Ариље и Ивањица, као и колеге из Лучана.